networking publications

Robust Network Compressive Sensing
Yi-Chao Chen, Lili Qiu, Yin Zhang, Zhenxian Hu, and Guangtao Xue
In MobiCom 2014 - bibtex