TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN

Aan de leden van de Onderafdeling der Wiskunde.

Waarde Collega,

als redacteur van een brochure over afstudeerrichtingen stuur ik bij dezen een ontwerp voorwoord en, ter inspiratie, een ontwerptekst over de afstudeerrichting "Fundamentele Programmering". De schepping van deze teksten heeft mij zoveel pijn en moeite (en daardoor tijd!) gekost, dat ik nauwelijks nog het recht heb om ten aanzien van jouw bijdrage op spoed aan te dringen; desalniettemin doe ik het.

Mijn algemeen verzoek is om niet te zwaar te tillen aan de in het voorwoord genoemde "homogeniteit van stijl en pretentie"; misschien gast die zin op grond van mijn ervaringen straks er nog wel uit. Ik kan me voorstellen dat menigeen van jullie veel preciezere informatie kan en ook wil geven dan ik bv. gedaan heb. Ten tweede wil ik jullie op het hart binden (hoe pijnlijk die operatie misschien ook zijn mag) om zo eerlijk mogelijk te zijn: als uit deze bijdragen een wild breed spectrum van instellingen naar voren komt, laten we dit dan naar voren laten komen! Daarenboven, ze kiezen niet alleen een afstudeerrichting maar ook een afstudeerhoogleraar en de mate waarin het tussen afstudeerder en afstudeerhoogleraar botert lijkt me voor alle partijen van het grootste belang.

Als ik niet binnen, zeg, twee weken wat van je gehoord heb, zal ik je aan je jasje trekken. Voordien ben ik q.q. uit de aard der zaak tot alle vormen van overleg gaarne bereid. Succes en sterkte!

Je

Edsger W. Dijkstra